Tilbake

Fylkestingsrepresentanter i Vestfold 2011- 2015

Arbeiderartiet

Arve Høyberg
Berit Eivi Nilsen
Kjetil Holm Klavenes
Berit Nilssen
Rune Høiseth
Janne Ekmann
Martin Bast Sørsdal
Anne Marie Kvernsmyr
Rolf Aaby
Liselotte Aune Lee
Tom Strømstad Olsen
Benedicte Lund Bakken
Ole Henrik Augestad

Fremskrittspartiet

Frode G. Hestnes
Unni Hanson
Erik Andersen
Ellen Eriksen
Leif Christian Hunskaar

Høyre

Per-Eivind-Johansen
Karen Anne Kjendlie
Olav Bjørnli
Lene Westgaard-Halle
Andreas Muri
Liv Margit Karto
Fredrik Tronhuus
Jon Olav Knotten
Lasse Berntzen
Bjørn Hoelseth
Helene Nygård
Erik Holmelin
Cecilie Espolin Johnson
Rune Hogsnes

Kristelig Folkeparti

Hans Hilding Hønsvall
Lina Bringsli

Senterpartiet

Øyvind Hunskaar

Venstre

Kåre Pettersen
Aina Dahl

Sosialistisk Venstreparti

Ivar Ramberg
Nell Gaalaas Hansen